politika privatnosti

INFORMACIJSKA KLUZULA

GDPR

Od 25. svibnja 2018. godine primjenjuje se Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba, poznatoj kao GDPR (članak 13. GDPR-a)

Ovaj dokument sadrži informacije o načelima obrade vaših podataka u Proventuss Polska Sp. z o. o

1. Administrator osobnih podataka

Administrator vaših osobnih podataka je Proventuss Polska Sp. z o. o. sa sjedištem u Varšavi, 02-247 Warszawa, ul. Flisa 4, rodo@proventuss.eu, tel. 22 122 85 40

2. Kontakt podaci inspektora za zaštitu osobnih podataka

Inspektor za zaštitu osobnih podataka nije imenovan.

3. Svrhe obrade osobnih podataka i pravni temelj obrade

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu: sklapanja i izvršavanja ugovora/ugovora, izvršavanja naloga (članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a), ispunjavanja fiskalnih i računovodstvenih obveza (pohrana računa), arhivskih obveza (članak 6.1. slovo c GDPR-a).

4. Ako obrada proizlazi iz legitimnih interesa koje vodi administrator osobnih podataka

Obrada vaših osobnih podataka proizlazi iz legitimnog interesa istrage ili obrane od bilo kakvih zahtjeva vezanih uz ugovor (nalog) sklopljen s vama (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a).

5. Podaci o primateljima osobnih podataka ili kategorijama primatelja, ako ih ima

Pristup vašim osobnim podacima bit će dostupan subjektima kojima predajemo aktivnosti koje zahtijevaju obradu podataka: vanjski računovodstveni ured, odvjetničko društvo, logistika, kurirske i poštanske tvrtke, operateri IT sustava, subjekti ovlašteni prema važećem zakonu (sudovi i državna tijela), kao i uredi za ekonomske informacije, društva za osiguranje i naplatu dugova.

6. Prijenos osobnih podataka u treću zemlju

Vaši se podaci ne prenose u treće zemlje, tj. izvan Europskog gospodarskog prostora.

7. Razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati

Osobni podaci pohranjuju se za vrijeme: izvršenja ugovora (izvršenje naloga za kupnju i prodaju), a nakon njegovog raskida 6 godina; Vaši osobni podaci obrađivati će se tijekom razdoblja potrebnog za postizanje ciljeva iz točke 3., a nakon tog razdoblja do zastare potraživanja ili do isteka obveza pohrane podataka koje proizlaze iz zakonskih odredbi.

8. Informacija o pravu na zahtjev administratora za pristup osobnim podacima

Imate pravo pristupa svojim podacima i pravo ispravljanja, brisanja, ograničavanja obrade, zahtjeva za kopiju podataka za obradu, prijenosa podataka i prigovora. Administrator je dužan ukloniti podatke ili ograničiti njihovu obradu samo kada nastupe određene okolnosti opisane u odredbama o zaštiti osobnih podataka. Uzimanje u obzir prigovora na obradu podataka, čije je davanje bilo dobrovoljno, može spriječiti izvršenje ugovora.

9. Informacije o pravu na povlačenje privole u bilo kojem trenutku

Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja je provedena na temelju privole prije njenog povlačenja.

10. Podaci o pravu na prigovor nadzornom tijelu

Imate pravo uložiti pritužbu protiv nas nadzornom tijelu ako smatrate da obrada vaših podataka krši GDPR.

11. Informacije je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni uvjet ili uvjet za sklapanje ugovora

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali potrebno za sklapanje ugovora, ispunjenje kupoprodajnog naloga.

12. Informacije o automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje iz čl. 22 sek. 1. i 4. te – barem u tim slučajevima – relevantne informacije o pravilima za njihovo poduzimanje, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika

Vaši osobni podaci neće se automatski obrađivati bez zasebnog pristanka, uključujući i na temelju profiliranja.

This site is registered on wpml.org as a development site.