EPDM Cladseal EXT

OPIS PRODUKTU

Cladseal EXT

 

Wodoszczelna elastomerowa membrana Cladseal EXT wykonana na bazie kauczuku syntetycznego o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej. Stosowana do uszczelnień w obrębie  ram okiennych i/lub  konstrukcji nośnych zewnętrznych. System Cladseal zapewnia nieprzerwaną barierę dla wilgoci, jest trwały, elastyczny i odporny na ruchy konstrukcji. Występuje w kolorze czarnym a powierzchnia membrany ma fakturę nadruku tekstylnego po obu stronach dla zapewnienia maksymalnej przyczepności.

 

PARAMETRY

Właściwość

Wartość

Grubość

0,6/0,75/1,0/1,2/1,5mm

Długość rolki

25 m

Szerokość

od 100 mm do 1700 mm

μ (współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej)

32 000

Sd (0,6 mm)

19,2

Sd (0,75 mm)

24,0

Sd (1,0 mm)

32,0

Sd (1,2 mm)

38,4

Sd (1,5 mm)

48,0

 

AKCESORIA

Opis produktu Miejsce zastosowania Odpowiednie podłoża
Paste Adhesive 3300 Klej na bazie polimeru o dużej lepkości z niewielką domieszka rozpuszczalnika. Jednostronne klejenie pasów  EPDM i  Butyl do podłoża. Przy użyciu Paste Adhesive 3300 pozycja pasa może być skorygowana , w odróżnieniu od kleju  Contact Adhesive 5000, który łączy przy pierwszym dotyku i nie ma możliwości dopasowania położenia pasa. Twarde PVC, aluminium, stal, stal galwanizowana, szkło akrylowe, beton, beton komórkowy, ołów, drewno, bitum, EPDM, Butyl
Contact Adhesive 5000 Klej kontaktowy na bazie polimeru. Zawiera łatwo-palne rozpuszczalniki.

Kolor czarny.

Dwustronne klejenie  EPDM-u i Butyl-u do podłoża. Może być stosowany jako środek gruntujący lub do łączenia  powierzchni z EPDM lub Butylu, w połączeniu z uszczelniaczem Sealant 5590. Aluminium, stal, galwanizowana stal, bitum

( z wyłączeniem APP) , beton, beton komórkowy, drewno, EPDM, Butyl.

Sealant 5590 Uszczelniacz silikonowy o niskiej zawartości rozpuszczalników.

Kolor czarny

Uszczelnianie nakładanych szwów obróbka detali i naroży w Systemie Cladseal PVC, aluminium, stal, galwanizowana stal, szkło akrylowe, EPDM, Butyl.
Primer 9800 Podkład na bazie syntetycznego kauczuku i syntetycznej żywicy. Zawiera łatwopalne rozpuszczalniki organiczne. Kolor czarny. Do stosowania na podłożach porowatych i chłonnych przed położeniem pasów Cladseal na klej  Paste Adhesive 3300 i samoprzylepnych Cladseal SA/SA-fix. Podłoża mineralne – beton, beton komórkowy, kamień, perlit.
Cleaning Wash 9700 Nafta ( benzyna)   lekko obrabia- na wodorem. Wysoce łatwopalna. Bezbarwna ciecz. Do czyszczenia i odtłuszczania,  przed klejeniem powierzchni podłoży i Cladseal. Twarde PVC,Aluminium, stal, galwanizowana stal, beton, beton komórkowy, ołów, drewno, bitum, EPDM, Butyl.


PRODUCENT

SealEco

SealEco_logo

 

 DO POBRANA

BROSZURA INFORMACYJNA

KARTA TECHNICZNA

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (EN 13984) 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (EN 14909)